Lendify logotyp

Skadeanmälan

AmTrust logotyp
Anmälan avser *    
Förnamn *    
Efternamn *    
Personnummer *    
Adress *    
Postnr *    
Ort *    
Telefon *    
Mailadress *    

Lånenummer Lendify *    
Datum för sjukskrivning *    
Vilket datum började sjukdomens symtom första gången som medförde sjukanmälan *    
Vad är orsaken till din arbetsoförmåga? *    

Vänligen bifoga följande dokument:

Kopia på läkarintyg
Utbetalningsspecifikationer från försäkringskassan
   
Bifoga fil 1:
Bifoga fil 2:
Bifoga fil 3:
För att vi ska kunna hantera skadan behöver du skriva ut, signera och skicka tillbaka vår samtyckeshandling.
Den återfinns här

Återsänds via e-post till skador@amtrustgroup.se
alternativt via post till:

AmTrust Nordic AB
Att: Skador Lendify
Hamngatan 11
111 47 Stockholm

Captcha image  
Ange koden i figuren ovan för att bekräfta skadeanmälan
spacer

AmTrust Nordic AB
E-post: skador@amtrustgroup.com
Telefon: 08-505 68 067